25 mei 2021
20210525_1_60acc9e1c694b.jpeg

Het KNMI en de waterschappen ontwikkelen systemen die de neerslaghistorie en de neerslagvoorspelling op een kleiner gebied steeds nauwkeuriger kunnen weergeven.

Deze weerinformatie hebben we nodig voor het project Meten en Monitoren. Een aantal gemeenten gebruiken nu Hydronet of Lizard voor dit doel. Vanuit de gemeente Westerkwartier kwam de vraag of we dit ook in de waterketen kunnen oppakken. Door een gezamenlijke aanpak besparen we niet alleen op kosten, maar krijgt ook iedere gemeente de gelegenheid om gebruik te maken van een neerslagdashboard op wijkniveau. Hiermee kunnen ze uitzonderlijke situaties op wijkniveau analyseren en verantwoorden, zoals problemen bij hevige regenval. Ook kan op termijn de werking van de rioolstelsels beter inzichtelijk worden gemaakt.

In april 2020 is een behoefte-inventarisatie bij de gemeenten uitgevoerd. De meeste gemeenten hadden belangstelling hiervoor. Het cluster-coördinatoren-overleg heeft in oktober 2020 ingestemd om bij meerdere leveranciers een offerte te vragen, waarbij ze een demo van de mogelijkheden moesten geven.

Bij drie leveranciers is een offerte aangevraagd. Door de drie leveranciers is een demonstratie gegeven van de mogelijkheden. Een team met vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen hebben de leveranciers beoordeeld op basis van een aantal wegingscriteria.
Hydronet kwam hierbij als beste naar voren. Hydronet doet dit al voor ca. 120 gemeenten en 15 waterschappen en heeft ervaring met de nieuwste ontwikkelingen op neerslaggebied. Naast de hoeveelheid neerslag op wijkniveau biedt het dashboard pakket voor de toekomst ook uitgebreide mogelijkheden om de werking van de rioolstelsels met de data vanuit Meten en Monitoren inzichtelijk te maken.

Iedere gemeente en waterschap heeft straks de beschikking over een neerslag dashboard op wijkniveau (rioleringsgebied). Door gezamenlijk aan te besteden is totaal een besparing bereikt van ca. € 20.000 per jaar aan beheer en servicekosten, in vergelijking met een individuele aanschaf per deelnemer. Alle gemeenten en waterschappen in ons samenwerkingsverband doen mee. Inmiddels heeft het clustercoördinatenoverleg in februari 2021 de aanbesteding goed bevonden.  

André Hammenga

Projectleider.

Afbeelding Neerslag applicatie gemeente Assen