Value4Water gaat over de groeiende waarde van water. Wat is er nodig om ook in 2050 nog te kunnen wonen, werken en recreëren in West-Nederland?  Initiatiefnemers Dunea en Rijnland werken aan de toekomstbestendigheid van drinkwater, sanitatie en waterbeheer. Maar er is meer nodig. Met Value4Water roepen wij organisaties op om samen met ons of zelfstandig initiatieven te ontwikkelen en ideeën te bedenken ter voorbereiding op de toekomst.

Website

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt