In het Nationaal Waterplan (NWP) staat dit handboek aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". In de praktijk kortweg 'Handboek Water' genoemd. Naast het rijk zijn ook de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij dit handboek betrokken.

De NOVI regelt Nederland voor de toekomst. Twee belangrijke onderdelen raken de waterketen: 1 landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen en 2 klimaatadaptatie. En er is een link naar de opnieuwe uitgestelde Omgevingswet.

Website

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.

Website

De klimaatverandering zorgt voor uitdagingen op het gebied van waterbeheer. Bij de verhoging en versterking van dijken wordt gekozen voor duurzaam en circulair. Het speciaal ontwikkelde softwareprogramma DuboCalc helpt om de milieueffecten van ontwerpplannen te berekenen. Waterschappen kijken vooruit naar wat nodig is om te zorgen voor voldoende en schoon water.

Website

De Energie- & Grondstoffenfabriek is een team van betrokken waterschappers die op een verfrissende manier de transitie wil bewerkstelligen van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Vanuit alle waterschappen zijn er mensen actief binnen de EFGF. Een vast team vormt de kern van de Energie- & Grondstoffenfabriek.

Website

Value4Water gaat over de groeiende waarde van water. Wat is er nodig om ook in 2050 nog te kunnen wonen, werken en recreëren in West-Nederland?  Initiatiefnemers Dunea en Rijnland werken aan de toekomstbestendigheid van drinkwater, sanitatie en waterbeheer. Maar er is meer nodig. Met Value4Water roepen wij organisaties op om samen met ons of zelfstandig initiatieven te ontwikkelen en ideeën te bedenken ter voorbereiding op de toekomst.

Website

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt