Deze publicatie is het resultaat van het praktijkgerichte onderzoeksproject De hittebestendige stad, uitgevoerd door een consortium van gemeenten en kennisinstellingen.

Open / download (PDF)

Deze notitie is een toelichting op de vernieuwde opzet van de netwerkorganisatie. In bijgaand organisatiemodel staan de verschillende organisatieonderdelen aangegeven. De aanleidingen en randvoorwaarden zijn aangegeven in het nieuwe waterakkoord ‘Ons water centraal’ en zijn hieronder samengevat. Bij de vaststelling van het waterakkoord is afgesproken dat de regiegroep in het najaar van 2019 een nadere invulling zou maken van de netwerkorganisatie in de periode 2020-2025. Deze notitie beperkt zich tot de uitwerking van die vraag. Hierin worden de organisatieonderdelen en sleutelfunctionarissen beschreven. Voor andere onderdelen van de organisatie zoals meten en monitoren, gezamenlijk gegevensbeheer en de waterkaart verwijzen we graag naar het waterakkoord.

Open / Download (PDF)

Lasten van onze inwoners minder hard laten stijgen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Een belangrijke reden voor samenwerking met gemeenten, waterschappen en waterbedrijven: de partners van het waterakkoord. En die samenwerking loont! Met een waterakkoord wat zijn diensten heeft bewezen. Door die samenwerking stijgen de lasten minder snel en verbetert de leefomgeving, wat ten goede komt aan onze inwoners en bedrijven. Daarnaast is het mooi om te zien hoe de organisaties van elkaar leren en enthousiast aan het werk zijn.

Open / Download (PDF)

Dit handboek voor de watervriendelijke tuin, is gericht op het informeren, inspireren en activeren van tuincentra en hun bezoekers. Het handboek is een uitgave van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, atelier GROENBLAUW enTuinbranche Nederland. Mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tuinbranche Nederland.

Open / Download (PDF)

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt