Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

In Assen, Groningen en Leeuwarden doen we een proef om de kwaliteit van het rioolwater te meten en overlast te voorkomen. Dat meten gebeurt met sensoren.

Minder wateroverlast

In Assen, Groningen en Leeuwarden wordt op dit moment op verschillende plekken de kwaliteit van het riool- en oppervlaktewater met behulp van sensoren onderzocht. Het uiteindelijke doel van de proef is dat er minder vuil vanuit het riool- in het oppervlaktewater komt, dat er minder wateroverlast is als het hard regent en dat energie wordt bespaard.

Online meten

Die resultaten moeten worden behaald doordat met behulp van de sensoren uiteindelijk online de kwaliteit van het rioolwater kan worden gemeten en het water ook gestuurd kan worden.

Kostenbesparing

Als het werkt, moet het een kostenbesparing opleveren. Over tweeënhalf jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Dit project 'Sensortechnologie voor slimme inzameling en transport rioolwater' werkt samen met de steden Assen, Groningen en Leeuwarden, Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD), Waterbedrijf Groningen en de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.

meetopstelling rioolgemaal damsterdiep