Kwetsbaarheid verminderen met kennisnetwerk

Waterwerkers aan elkaar verbinden met een digitaal kennisnetwerk: smoelenboek 2.0. Het ultieme middel om kwetsbaarheid te verminderen, een van de drie K’s van de waterketen.

Smoelenboek 2.0

Kennis is aanwezig in de regio, maar verspreid over 31 organisaties. Met dit smoelenboek/kennisnetwerk komen we tegemoet aan het in kaart brengen van al die kennis en waar het is te vinden. Hierbij staat de vrager naar kennis en ervaring centraal. Een handig zoeksysteem levert een waterwerker op die je nodig hebt. Daarna maak je zelf afspraken met de gevonden persoon of personen.

Kwetsbaarheid opvangen

Het verminderen van de kwetsbaarheid is een belangrijk doel van de waterketen. Kwetsbaarheid zit vooral in het kleine aantal medewerkers per organisatie die bezig zijn met waterwerk. Maar ook in langdurige uitval door ziekte of moeilijk in te vullen vacatures. Met het smoelenboek 2.0 vangen we die kwetsbaarheid op. Waar je goed in bent doe je graag en doe je ook graag voor een ander!

Contactpersoon Peter Groen
(06) 83 96 80 88