Gemeenten trekken samen op bij rioolinspectie

De gemeenten Groningen, Leek en Ten Boer trekken voor het eerst gezamenlijk op bij het inspecteren van de riolering. De komende twee jaar reinigt en inspecteert Van der Velde Rioleringsbeheer ruim honderd kilometer riolering in deze drie gemeenten: zeventig kilometer in Groningen en Ten Boer en dertig kilometer in Leek.

Voortvloeiend uit afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen maakten, zijn nieuwe contractvormen mogelijk waarbij meerdere gemeenten hun aanbesteding voor dergelijke klussen kunnen samenvoegen. 

In Groningen, Leek en Ten Boer ligt ruim 1200 kilometer riolering.

Jaarlijks wordt ongeveer 50 kilometer daarvan schoongemaakt en geïnspecteerd. Na reiniging controleert een computergestuurde robotvideocamera de riolering. Een medewerker stuurt deze camera vanuit een inspectiewagen door de rioolbuis. De camera maakt 360 graden opnames die goed laten zien of en welke schade is ontstaan.

Het contract om de riolering te reinigen en te inspecteren loopt van 2015 tot en met 2017.