Gemeenten trekken samen op bij rioolinspectie

De gemeenten Groningen, Leek en Ten Boer trekken voor het eerst gezamenlijk op bij het inspecteren van de riolering. De komende twee jaar reinigt en inspecteert Van der Velde Rioleringsbeheer ruim honderd kilometer riolering in deze drie gemeenten: zeventig kilometer in Groningen en Ten Boer en dertig kilometer in Leek.

Kwetsbaarheid verminderen met kennisnetwerk

Waterwerkers aan elkaar verbinden met een digitaal kennisnetwerk: smoelenboek 2.0. Het ultieme middel om kwetsbaarheid te verminderen, een van de drie K’s van de waterketen.

Het bewijs: kosten besparen door samen te werken

We werken nu een aantal jaren samen in de waterketen. We maakten inschattingen wat we aan kosten konden besparen. Het bleef vaak bij inschattingen met weinig concreet bewijs. Tot nu.

Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

In Assen, Groningen en Leeuwarden doen we een proef om de kwaliteit van het rioolwater te meten en overlast te voorkomen. Dat meten gebeurt met sensoren.

19 mei om 15:11
Onze waterketen Groningen en Noord-Drenthe heeft een nieuwe waterregisseur https://t.co/e4eEegfjFt