Stroombesparing van 90%

Drie pompen in een tunnel bij station west Delfzijl sloegen steeds gelijk aan. De kelder onder de tunnel is door deze krachtige pompen zo snel leeggepompt, dat de pompen uiteindelijk lucht gingen aanzuigen. Hierdoor werkten de pompen niet meer, kwam de kelder uiteindelijk toch vol te staan en moest de brandweer met regelmaat inrukken om het leeg te pompen.

Risico’s aardbevingen op persleidingen Delfzijl onder de loep

Bevingen kunnen een impact hebben op de ondergrondse infrastructuur. Daarom voert de gemeente Delfzijl een risicoanalyse uit op afvalwaterpersleidingen in die gemeente.

Lege bergingskelders

De gemeente Delfzijl heeft vijftien bergingskelders, Loppersum heeft er zes. Deze bergingskelders zetten we in bij hevige regenval en dienen dan als buffer. Waardoor omwonenden droge voeten houden. Door data analyse is aan het licht gekomen dat drie kelders niet werkten en daardoor constant leeg stonden.

Waterkaart

Van De Marne tot Stadskanaal en van Eemsmond tot Aa en Hunze. Alle water- en rioleringsgegevens van de gemeenten en waterschappen op één kaart. Dát is De Waterkaart voor regio Groningen Noord-Drenthe.

Gemeenten trekken samen op bij rioolinspectie

De gemeenten Groningen, Leek en Ten Boer trekken voor het eerst gezamenlijk op bij het inspecteren van de riolering. De komende twee jaar reinigt en inspecteert Van der Velde Rioleringsbeheer ruim honderd kilometer riolering in deze drie gemeenten: zeventig kilometer in Groningen en Ten Boer en dertig kilometer in Leek.

Het bewijs: kosten besparen door samen te werken

We werken nu een aantal jaren samen in de waterketen. We maakten inschattingen wat we aan kosten konden besparen. Het bleef vaak bij inschattingen met weinig concreet bewijs. Tot nu.

Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

In Assen, Groningen en Leeuwarden doen we een proef om de kwaliteit van het rioolwater te meten en overlast te voorkomen. Dat meten gebeurt met sensoren.

14 januari om 12:56
Water, drink meer water https://t.co/9LDVTtkXu2